11. Tvorba z dřívější doby

Obrazy a plastiky z mojí dřívější tvorby …

Shagya, arabský hřebec
Kresba tužkou na papír, obraz není na prodej

Fortuna, angloarabka
Kresba tužkou na papír, obraz není na prodej

Darley Arabian s anglickými chrty
Kresba černým uhlem na papír, obraz není na prodej

Lord, afghánský chrt
Malba olejem na sololitové desce, obraz není na prodej

Sluneční zátoka
Kombinovaná autorská technika – plastika s kamennou strukturou na sololitu  

Svítání v březovém háji
Kombinovaná autorská technika – plastika s kamennou strukturou na sololitu

Probuzení do nového dne
Kombinovaná autorská technika – plastika s kamennou strukturou na sololitu

Přetékání vědomí
Kombinovaná autorská technika – malba olejovými barvami na sololitu