Barvy podle jednotlivých čaker
Velmi příznivě se harmonizují čakry a prostor také pomocí působivých mandal,
které nabízím na svých stránkách a ukázky některých z nich najdete v Galerii.
 
Červená – barva první kořenové čakry. Dodává velké množství energie, aktivuje, zahřívá, probouzí životní energii. Pro vzletné povahy působí jako pevná půda pod nohama a podporuje, aby byly zrealizovány naše nápady a ideje. Je symbolem sexuální energie. Podporuje imunitní systém.
 
Oranžová – barva druhé sakrální čakry. Dodává životní radost a sílu, pohlcuje negativní energie.
Je dobrá proti strachům, tiší pláč duše. Léčí pocity nedůvěry a sebeúcty. Pomůže překonávat depresi a těžké životní okamžiky. Symbolizuje postoj
k rodině a rodinnému životu, správné pochopení sexuálního života.
 
Žlutá – barva třetí čakry slunečního pleteně (solar plexu). Je veselá, živá, pronikavá a projasňující.
Učí nás zdravému sebeprosazení, asertivitě, umět vyjádřit svůj vlastní názor
a nemít výčitky svědomí. Léčí orgány trávicího traktu. Symbolizuje vitalitu
a hojnost v životě, podporuje tvořivost.
 
Zelená – barva čtvrté srdeční čakry. Uklidňuje a harmonizuje nervovou soustavu. Jako barva srdeční čakry napomáhá k tvoření, proto taky platí, že umění je zhmotněná láska. Povzbuzuje přátelství, lásku a sounáležitost k okolí. Učí nás mít správné emoce v srdci, ne si je zdůvodňovat v hlavě.
 
Modrá – barva páté komunikační čakry. Je to hlavní barva sebevyjádření ve všech oblastech.
Je výborné ji používat při problémech v komunikaci
a sdělování. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít intuici, propojuje srdce
a rozum. Uklidňuje, uvolňuje a čistí. Pozor!!! Příliš tmavě modrá symbolizuje fanatismus!
 

Fialověmodrá – barva šesté čakry – tzv. třetího oka. Probouzí mimosmyslové vnímání a intuici
v souladu se čtvrtou čakrou.

Fialová – barva sedmé korunní čakry. Je duchovní barvou. Přináší inspiraci, pokoru a napomáhá meditacím. Zklidňuje hyperaktivní děti.
 
Hnědá – zemitá barva, dodává klidnou, stálou energii. Pomáhá k dokončování věcí a úkolů. Je barvou zdravého rozumu a schopnosti stát nohama pevně na zemi. Ale je taky symbolickou barvou ega.
 
Černá – barva ochranná, ale jen do určité míry. Pohlcuje energii. Její přílišné použití uzavírá čakry, odebírá energii z těla, kterou se pak snažíme získat někde jinde, vede ke stavům sklíčenosti.
V kombinaci s bílou tvoří celek složený z protikladů (jin a jang).
Černá barva – symbolizuje také smutek, ztrátu, beznaděj, a vše nevysvětlitelné, tajemstvím opředené, temné a hrůzostrašné. Je to barva smrti, která vyjadřuje opuštěnost a neodvratnost. Činí se nároky na vznešenost a důstojnost,
je v drsném protikladu ke všemu,
co je pestré, veselé.
 
Bílá – působí také ochranně, ale na rozdíl od černé jako zrcadlo – odráží energii. Je barvou čistoty
a nevinnosti, ale také symbolizuje konec. Stabilizuje a posiluje, očisťuje celou energetickou soustavu, neboť vzniká smícháním všech barev spektra. Umocňuje působení barvy,
s níž je používána.
 
Růžová – je to barva nesobecké lásky. Pročišťuje a harmonizuje energie srdce. Učí člověka nesobeckému postoji k druhým i sobě samému.
 
Obecně pro všechny barvy platí, že pokud se některé vyhýbáte, nebo ji přímo nemáte rádi, ukazuje to na problém v dané čakře a oblasti, kterou tato čakra vyjadřuje. A je to přesně ta barva, kterou nejvíce potřebujete. Barvy nám tímto způsobem mohou do určité míry pomoci identifikovat a řešit některé problémy, které máme.
 
Velmi příznivě se můžete harmonizovat také pomocí působivých mandal,
které nabízím na svých stránkách a ukázky některých z nich najdete v Galerii.